Pauzevervanging (PV) in verband met continurooster

De Ark heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven tijdens de lunchpauze. Zij eten op school en er is tijd om (buiten) te spelen. De naam van de opvang tussen de middag is veranderd van tussenschoolse opvang (TSO) in pauzevervanging (PV).
Onze leerkrachten hebben per dag recht op een half uur pauze. Tijdens de lunchpauze van de leerkrachten worden de kinderen daarom opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers van Stichting Welschap. Zij eten met de kinderen en/of houden toezicht tijdens het (buiten)spelen. Ons schoolbestuur – Stichting Fedra – heeft bewust gekozen voor het werken met professionals. De medewerkers hebben een gerichte MBO opleiding gedaan, waardoor zij de kinderen op een goede manier kunnen begeleiden. Zij kunnen de verantwoordelijkheid voor een groep kinderen dragen en hebben een EHBO diploma.
De PV kost vanzelfsprekend geld. Het is in de wet vastgelegd dat wij u voor de PV alleen om een vrijwillige bijdrage mogen vragen. Dit doen wij met deze brief. De PV kost gemiddeld € 90,00 per leerling per jaar. Wij realiseren ons dat dit voor u een behoorlijke uitgave kan zijn. Ons schoolbestuur heeft daarom besloten de vrijwillige bijdrage PV voor ouders te maximeren op € 50,00 per kind per jaar. De kosten boven de € 50,00 neemt Fedra voor haar rekening.
Zonder uw bijdrage zal de school de PV uit eigen middelen moeten bekostigen. Dit betekent dat er minder geld overblijft voor het onderwijs. De totale kosten voor PV voor alle scholen van Fedra bedragen ruim € 250.000,00. Dit staat gelijk aan het salaris van vier leerkrachten. Uw bijdrage maakt dus zeker een verschil.

Betaling van de ouderbijdrage
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 worden de ouderbijdragen op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem WIS Collect. In september zal Fedra (ons schoolbestuur) de ouders informeren over de nieuwe werkwijze en het gemak van WIS Collect. In oktober ontvangen de ouders een mail van WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met iDEAL betalen.

Naast de bijdrage voor de PV, wordt een bijdrage gevraagd van de ouderraad. U leest er meer over op de pagina van de Ouderraad (klik hier).

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Welschap, organisatie voor welzijn, cultuur en kinderopvang. Stichting Welschap is een professionele organisatie met ruime ervaring in kinderopvang. Ouders die gebruik wensen te maken van enige vorm van buitenschoolse opvang kunnen via school of via www.welschapkinderopvang.nl een informatiepakket ontvangen.

De voorschoolse opvang wordt georganiseerd in de Kameleon op het Lauraplein te Heemskerk. De kinderen worden vanaf de opvang naar school gebracht.
De naschoolse opvang is in onze eigen school. De kinderen spelen, samen met hun vriendjes/vriendinnetjes, in de voor hun vertrouwde omgeving. De medewerkers doen ook de pauzevervanging, waardoor de medewerkers 'bekende gezichten' zijn. 
Meer informatie is te verkrijgen bij https://www.welschapkinderopvang.nl