Hieronder vindt u het vakantierooster van 2017-2018 *.
De vakanties zijn op bestuurlijk niveau afgesproken, dus geldend voor alle basisscholen in de omgeving **.

Herfstvakantie:            21 oktober 2017 t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie:             23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie:      24 februari 2018 t/m 4 maart 2018

Paasweekend:             30 maart 2018 t/m 2 april 2018

Meivakantie:                  27 april 2018 t/m 13 mei 2018

Pinksteren:                    21 mei 2018

Zomervakantie:           21 juli 2018 t/m 2 september 2018

Aangepaste lestijden/vrije dagen
Op onderstaande data wijken de lestijden af van het reguliere programma.

Onderwijstijd buiten het reguliere rooster:
Do. 21 december 2017:  ’s Avonds kerstviering. De kerstavond is onderdeel van het lesprogramma. Alle leerlingen worden verwacht.

Vrij voor de leerlingen:
Vr. 13 oktober 2017: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Vr. 23 februari 2018: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. ***
Ma. 5 maart 2018: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Di. 3 april 2018: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij. ***
Wo. 4 juli 2018: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Do. 19 juli 2018: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Vr. 20 juli 2018: Compensatiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
*** Zie nieuwsbrief nr. 8

** De kerstvakantie, de aprilweek van de meivakantie en de zomervakantie zijn door de overheid als verplichte vakanties voorgeschreven. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn conform de adviesdata
* Primair onderwijs - voortgezet onderwijs gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum (Limmen en Akersloot), Uitgeest