Eerder in deze kalender heeft u kunnen lezen over de verschillende onderwijsactiviteiten die de leerlingen doen. We schreven over stamgroeptijd, workshops, ateliers en het Stilteplein. Hieronder geven wij u een voorbeeld van een dagindeling. Zo krijgt u een beeld van hoe een dag eruitziet.

08:30 – 10:00 uur Stamgroeptijd
inclusief de korte pauze en het tussendoortje

10:00 – 12:00 uur Workshops en werken op het Stilteplein
Met name tijd voor de vakken rekenen, taal, lezen en
schrijven.

12:00 – 12:45 uur Lunchen in de stamgroep en buitenspelen

12:45 – 14:15 uur Ateliers: verschillende activiteiten, projecten, bewegingsonderwijs
(met de stamgroep), gastlessen, etc. Met name tijd voor de zaakvakken, creatieve
vakken, mediawijsheid, etc.

14:15 – 14:30 uur Afsluiting in de stamgroep

De leerlingen in de kleutergroepen - stamgroepen rood en oranje - blijven
meer dan de andere groepen in hun eigen lokaal. De kleutergroepen
lunchen iets eerder.