Dagelijks ontmoeten leerlingen en leerkrachten elkaar op school. Zowel bij de onderbouw als de bovenbouw zijn er stamgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Leerkrachten van de stamgroepen worden coaches genoemd. De term coach geeft aan dat de leerkracht er niet alleen is om informatie over te dragen, maar ook om de leerling te begeleiden en te stimuleren in zijn/haar onderwijsproces en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Iedere stamgroep heeft één of twee vaste stamgroep coaches, wie dat zijn leest u in de schoolkalender en op de pagina's van de stamgroepen (in ontwikkeling).

Dit schooljaar zijn er de volgende stamgroepen:

Stamgroep rood (leerjaar 1, 2)
Stamgroep oranje (leerjaar 1, 2)
Stamgroep geel (leerjaar 3, 4, 5)
Stamgroep groen (leerjaar 3, 4, 5)
Stamgroep blauw (leerjaar 6, 7, 8)
Stamgroep paars (leerjaar 6, 7, 8)

De stamgroepen komen bij elkaar in een vast lokaal:

ark indeling 04nt

 

Na de stamgroeptijd krijgt de leerling instructie / begeleid werken in diverse workshops.

In de workshops werken de kinderen, samen met de leerkracht, aan een vooraf vastgesteld
doel. Kinderen die op dat moment een bepaald doel kunnen en/of moeten leren, volgen de workshop. Er zijn onder andere de volgende soorten workshops:

Instructieworkshop
De leerkracht legt uit, en er wordt begeleid ingeoefend. De zelfstandige verwerking gebeurt op het Stilteplein*.
Workshop voor begeleid werken
De leerlingen komen rond een of enkele doelen samen bij de leerkracht, waar ze kunnen werken en hun verschillende vragen kunnen stellen.
Presentatie-workshop
Een leerling, ouder, of externe geeft een presentatie aan een groep(je) leerlingen.

* Op het stilteplein wordt zelfstandig gewerkt. Er wordt geoefend met rekenen en taal, er wordt gelezen, gewerkt aan projecten, enzovoort. Er is (uiteraard) toezicht van een volwassene.