Op https://arkheemskerk.nl/thuis vindt u belangrijke informatie over ons onderwijs op afstand. 

In nieuwbrief 8 (https://deark.link/nb1920-nr08) en 9 (https://deark.link/nb1920-nr09) hebben wij u geïnformeerd over onze nieuwe app (ouderportaal). Na een korte testperiode gaan we deze week live!

U ontvangt deze week, per kind, een brief met uitleg en inlogcodes. We bundelen de brieven per gezin, en geven deze aan de oudste leerling van het gezin mee. Elke ouder maakt een eigen account aan, waaraan de leerlingen worden gekoppeld.

Voedt u uw kinderen gescheiden op? Dan verzoeken wij u de inlogcodes zelf te delen met uw ex-partner. De leerlingcodes kunnen aan meerdere ouder-accounts worden gekoppeld.

U kunt de handleiding van SchoolWapps 2.0 alvast lezen via https://deark.link/hlsw1019.

Wat vindt u in de app?

Allereerst is er de Tijdlijn. Op de tijdlijn leest u belangrijke, leuke berichten voor de hele school of specifiek voor de jaargroep(en) van uw kind.

De tijdlijn zal binnenkort de nieuwsbrief vervangen. Nieuwsberichten (eventueel aangevuld met bijlagen) vindt u dan voortaan in ons ouderportaal.

In de kalender vindt u vanaf nu de agenda van de school als geheel, en soms per jaargroep. Zo ziet u alleen de zaken die voor u van belang zijn.

De modules berichten en gesprekken hebben wij nog onvoldoende getest. Over hoe we die gaan gebruiken, informeren wij u later over.

Privacyinstellingen
Via het ouderportaal is het mogelijk uw privacy-voorkeuren door te geven.

Voorheen deden wij dit per brief. Het doorgeven via ‘de app’ is minder arbeidsintensief. Wij verzoeken u in het portaal antwoord te geven op de privacy-vragen die worden gesteld. Vult u hierbij hetzelfde in als u eerder op papier heeft gedaan!

Past u uw voorkeuren bewust aan, omdat u zich heeft bedacht? Geeft u dit dan even door aan onze secretaresse, mw. Marjon Berendse (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Let op! Voedt u uw kinderen gescheiden op?
Overlegt u dan met uw ex-partner voor u de instellingen opslaat.

In ontwikkeling
De komende tijd zal het gebruik van het ouderportaal zich ontwikkelen. Wij gaan ons best doen u niet te veel te ‘spammen’, en tegelijk u regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten en nieuws.

In 2020 zullen ook onze website en de informatieschermen worden vernieuwd.

Download nu Schoolwapps 2.0!
(Is uw telefoon helaas te oud?  U kunt het portaal ook benaderen via www.schoolwapps.net)

Veel plezier met het ouderportaal!

dagjevrij2

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Regelmatig komt het voor dat ouders/verzorgers verlof willen vragen voor hun kind. Uiteraard moeten wij ons, bij het beoordelen van verlofaanvragen, houden aan de leerplichtwet.
De leerplichtwet beschrijft wanneer een schooldirecteur wel of geen verlof mag verlenen.

In een nieuwsbrief-special leest u een aantal belanrijke regels rond verzuim en verlof. De afspraken zijn niet nieuw. Jaarlijks wordt u erover geïnformeerd. Bijvoorbeeld in de schoolgids/kalender. Maar met de zomervakantie in zicht, brengen wij u over de verlofregels nogmaals op de hoogte.

Via de links, genoemd in deze brief, vindt u aanvullende (achtergrond)informatie van Gemeente Heemskerk en de Rijksoverheid.

Met vriendelijke groet,

Benjamin Pel
Directeur De Ark

Lees de speciale nieuwsbrief via https://deark.link/nb1819-verlof

 

Nieuwsbrief 13 staat voor u klaar op onze website en in de app. 
Een uitgebreide nieuwsbrief deze keer! 

In deze nieuwsbrief: 

p.1: 
De Ark heeft een schoollied! 
Speciale aandacht voor schoolclip. 

p.3         
Buitenschoolse activiteiten:  
Voorleesuurtje en sport op het plein. 

Afwezigheid mw. Jenny Beemster 

p.4         
Toetsen van het LOVS: 
Komende weken toetsweek! 
     
Nieuwsbericht van Welschap: 
BSO De Ark gaat open! 

p.5        
Van Sport-Service Kennemerland: 
Gratis sportles Gezonde Leefstijl 

Vakantierooster volgend schooljaar 

p.6         
Veldvoetbaltoernooi 

Korfbaltoernooi: 
Maandag aanmelden! 

U vindt de nieuwsbrief op https://arkheemskerk.nl/ouders/nieuwsbrief
of download de nieuwsbrief direct via https://deark.link/nb1819-nr13

Let op!
Tijdens het maken van de laatste pagina is er een kopieer-en-plak-fout ingeslopen bij de aanmeldstrookjes van de twee sporttoernooien. Wil uw kind meedoen met één van de toernooien, en/of kunt u begeleiden? Ga dan via deze link naar de verbeterde pagina met juiste aanmeldstrookjes: https://deark.link/nb1819-nr13-bijlage 

Mede namens mijn collega's, 
Met vriendelijke groet, 

Benjamin Pel 
directeur De Ark

De leerlingen, hulpouders en teamleden van De Ark
nodigen alle ouders van onze leerlingen uit voor onze jaarlijske kerstviering!

Kerstmusical

https://deark.link/kerst2018

 

Op woensdag 10 oktober hebben De Ark en Bibliotheek IJmond Noord de eerste Bibliotheek op school in Heemskerk geopend. Met gepaste trots hebben we de vernieuwde bibliotheek aan ouders, leerlingen en genodigden gepresenteerd.

Na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen hun Ark-bieb-pas, waarmee ze de boeken officieel kunnen lenen. Daarnaast is iedereen (ook de leerlingen die dat nog niet waren) automatisch lid geworden van Bibliotheek IJmond-Noord, waardoor ze ook daar boeken kunnen lenen.

De samenwerking blijft niet beperkt tot alleen het vernieuwen van de kasten en boeken. In het lees- en mediaplan worden afspraken gemaakt over het leesonderwijs, het aanbod mediawijsheid, het stimuleren van leesplezier en het geven en volgen van diverse workshops over bovengenoemde onderwerpen. We zien uit naar een prachtige samenwerking.

Van de opening is verslag gedaan in Dagblad Kennemerland / NHD.nl:

20181011 Artikel dBos in NHD

Meer informatie over de Bibliotheek op school is te vinden op:
https://www.debibliotheekopschool.nl/

 

- PERSBERICHT -

Opening eerste Bibliotheek op school in Heemskerk

Op woensdag 10 oktober a.s. openen De Ark en Bibliotheek IJmond Noord de eerste Bibliotheek op school in Heemskerk. Om 10:10 uur zal de officiële opening plaatsvinden, in het bijzijn van alle leerlingen. Dhr. A. Schoorl, wethouder in Heemskerk, zal hier namens de gemeente Heemskerk bij aanwezig zijn.

Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren. Lezen leer je tijdens de workshops (lessen) voor lezen, maar ook door veel en vaak zelf te lezen. Door ‘leesmeters’ te maken. Het is daarom heel belangrijk dat kinderen plezier hebben  in lezen. Met meer plezier in lezen gaan leerlingen meer lezen, worden ze beter in lezen, worden ze beter in taal en kunnen ze beter leren. Vrij lezen is daardoor goed voor begrijpend lezen, de schrijfstijl, spelling en grammatica. Kortom: het vormt een sterke basis voor de schoolcarrière. Onderzoek toont aan dat de aanpak van de Bibliotheek op school (dBos) bijdraagt aan positieve lees- en leerresultaten.

Op De Ark is lezen al decennia lang prioriteit in het onderwijsaanbod. Dit wordt jaarlijks gemarkeerd tijdens de Kinderboekenweek, waarin de school ook haar jaarlijkse voorleeswedstijd houdt. Dit jaar gecombineerd met de opening van de vernieuwde Bibliotheek op school.

De Ark en Bibliotheek IJmond Noord hebben een convenant gesloten voor de komende drie jaar. Medewerkers van de bibliotheek en medewerkers van de school werken nauw samen om dBos tot een succes te maken. Een compleet vernieuwde schoolbieb, een echte uitleen-computer en lidmaatschap van de bieb voor alle leerlingen zijn onderdeel van dBos. Lezen, mediawijsheid en ouderbetrokkenheid zijn speerpunten om het project tot een succes te maken. We heten u van harte welkom bij de opening!

Ouders en belangstellenden zijn welkom vanaf 9:30 uur.

 Banner 1080x400 Algemeen 4