- PERSBERICHT -

Opening eerste Bibliotheek op school in Heemskerk

Op woensdag 10 oktober a.s. openen De Ark en Bibliotheek IJmond Noord de eerste Bibliotheek op school in Heemskerk. Om 10:10 uur zal de officiële opening plaatsvinden, in het bijzijn van alle leerlingen. Dhr. A. Schoorl, wethouder in Heemskerk, zal hier namens de gemeente Heemskerk bij aanwezig zijn.

Goed kunnen lezen is de basis voor al het leren. Lezen leer je tijdens de workshops (lessen) voor lezen, maar ook door veel en vaak zelf te lezen. Door ‘leesmeters’ te maken. Het is daarom heel belangrijk dat kinderen plezier hebben  in lezen. Met meer plezier in lezen gaan leerlingen meer lezen, worden ze beter in lezen, worden ze beter in taal en kunnen ze beter leren. Vrij lezen is daardoor goed voor begrijpend lezen, de schrijfstijl, spelling en grammatica. Kortom: het vormt een sterke basis voor de schoolcarrière. Onderzoek toont aan dat de aanpak van de Bibliotheek op school (dBos) bijdraagt aan positieve lees- en leerresultaten.

Op De Ark is lezen al decennia lang prioriteit in het onderwijsaanbod. Dit wordt jaarlijks gemarkeerd tijdens de Kinderboekenweek, waarin de school ook haar jaarlijkse voorleeswedstijd houdt. Dit jaar gecombineerd met de opening van de vernieuwde Bibliotheek op school.

De Ark en Bibliotheek IJmond Noord hebben een convenant gesloten voor de komende drie jaar. Medewerkers van de bibliotheek en medewerkers van de school werken nauw samen om dBos tot een succes te maken. Een compleet vernieuwde schoolbieb, een echte uitleen-computer en lidmaatschap van de bieb voor alle leerlingen zijn onderdeel van dBos. Lezen, mediawijsheid en ouderbetrokkenheid zijn speerpunten om het project tot een succes te maken. We heten u van harte welkom bij de opening!

Ouders en belangstellenden zijn welkom vanaf 9:30 uur.

 Banner 1080x400 Algemeen 4