Op woensdag 10 oktober hebben De Ark en Bibliotheek IJmond Noord de eerste Bibliotheek op school in Heemskerk geopend. Met gepaste trots hebben we de vernieuwde bibliotheek aan ouders, leerlingen en genodigden gepresenteerd.

Na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen hun Ark-bieb-pas, waarmee ze de boeken officieel kunnen lenen. Daarnaast is iedereen (ook de leerlingen die dat nog niet waren) automatisch lid geworden van Bibliotheek IJmond-Noord, waardoor ze ook daar boeken kunnen lenen.

De samenwerking blijft niet beperkt tot alleen het vernieuwen van de kasten en boeken. In het lees- en mediaplan worden afspraken gemaakt over het leesonderwijs, het aanbod mediawijsheid, het stimuleren van leesplezier en het geven en volgen van diverse workshops over bovengenoemde onderwerpen. We zien uit naar een prachtige samenwerking.

Van de opening is verslag gedaan in Dagblad Kennemerland / NHD.nl:

20181011 Artikel dBos in NHD

Meer informatie over de Bibliotheek op school is te vinden op:
https://www.debibliotheekopschool.nl/