De Ark bestaat 50 jaar! Dit gouden jubileum willen we vieren met (oud-)leerlingen en (oud-)collegae van L.O. De Spiegelschool, Kleuterschool De Wegwijzer, Basisschool De Wegwijzer, Basisschool De Coligny, Bassischool De Ark.

Heeft u op één van bovengenoemde scholen in Heemskerk/Beverwijk gezeten of gewerkt? Dan bent u van harte welkom om het jubileum met ons te vieren.

Meld u aan voor de Reünie, schrijf een anekdote in het Gastenboek, of deel uw oude foto’s op www.deark50.nl

U bent van harte uitgenodigd dit bericht en/of de link www.deark50.nl te delen op uw social media...

Wilt u de topwerkers helpen?

De topwerkers hebben uw hulp nodig voor hun nieuwe project. We gaan reisgidsen maken en aan de hand van uw informatie kunnen we onze reisgidsen makkelijker samen stellen. De reisgidsen kunt u vanaf juni 2015 komen bekijken/lenen.
Wilt u ons daarmee helpen? Vul dan de enquête in op 

http://www.thesistools.com/web/?id=446791

Leest u ook onze Topwerkpagina?

http://www.arkheemskerk.nl/kinderen/topwerk

Namens de Topwerkers,

Groeten van Naomi

kbw60

De afgelopen anderhalve week stond in het teken van de kinderboekenweek. Het thema van de kinderboekenweek was 'FEEST'. We hebben de week geopend met een Vossenjacht en Kinderboekenbal. Tijdens de kinderboekenweek hebben de leerlingen mooie tekeningen gemaakt en verhalen geschreven. In elke groep waren er griffels en penselen te winnen. Afgelopen donderdag sloten we de kinderboekenweek af met het uitreiken van Zilveren- en Gouden Penselen en Zilveren- en Gouden griffels. De winnaars zijn:

Zilveren penselen:

Groep 1: Max
Groep 2: Finn
Groep 3: Marley
Groep 4: Dinand
Groep 5/6: Eline
Groep 6/7: Amanda
Groep 8: Sophia

Gouden penselen:

Groep 1: Eva
Groep 2: Ruben
Groep 3: Yamila
Groep 4: Anouk
Groep 5/6: Yenthe
Groep 6/7: Kevin
Groep 8: Nathanya

Zilveren griffel:

Groep 4: Felicithy
Groep 5/6: Esther
Groep 6/7: Leyla
Groep 8: Noami Z.

Gouden griffel:

Groep 4: Ansyari
Groep 5/6: Ju-Lai
Groep 6/7: Nikki
Groep 8: Robin

Winnaar van de vossenjacht:

"Feestvarken groot en klein, leuk dat ik bij het boekenbal mocht zijn." door Tim (groep 2).

Foto's van het werk kunt u bekijken in deze pdf [klik hier].

Heemskerk – Op 1 oktober startte de kinderboekenweek. Zoals ieder jaar maakt De Ark daar iets bijzonders van. Dit jaar hield de basisschool het eerste Ark – Kinderboekenbal, op de avond voorafgaand aan de kinderboekenweek.
Voorafgaand aan het kinderboekenbal organiseerde De Ark een vossenjacht voor alle leerlingen en hun ouders. Leerkrachten waren verkleed als figuren uit (strip)boeken of rond het thema: FEEST. Het thema sluit mooi aan bij het schooljaar. In de tweede helft van het schooljaar viert De Ark namelijk haar 50-jarig bestaan.
Na de vossenjacht konden de kinderen dansen op het bal. Als afsluiting hebben alle leerlingen voor hun ouders gedanst op het themalied van Kinderen voor Kinderen.
De komende anderhalve week wordt er extra aandacht besteedt aan lezen. en aan het thema FEEST. Kinderen van de hele school kunnen Gouden en Zilveren Griffels verdienen door het schrijven van verhalen. De mooiste tekeningen worden deze week beloond met Gouden en Zilveren Penselen.
Directeur Pel: “Lezen is ontzettend belangrijk. Het vergoot de woordenschat en het bevordert het technisch lezen. Het vergroot de algemene kennis. Maar bovenal prikkelt het de fantasie van kinderen. Ze kunnen wegdromen in mooie verhalen.”
Het is voor De Ark dé reden om evenementen zoals de Kinderboekenweek te markeren met iets bijzonders. Lezen is een feest!

cbdeark kbw14

Beste ouders,

Na zes weken zomervakantie zijn we gisteren begonnen aan een nieuw schooljaar. Een bijzonder schooljaar, omdat we eind april ons 50-jarig bestaan zullen vieren. 
Ook bijzonder, omdat we één van de weinige scholen zijn die op grote schaal diverse vormen van ICT inzet in ons onderwijs. U leest er meer over in de info (klik hier), en ik vertel u er meer over op de informatieavond op 1 september. Een paar items uit de info:

 

Tabletonderwijs

Afgelopen schooljaar hebben we in groep 4 en 5 gebruik gemaakt van tablets bij onder meer het vak rekenen. De integratie van ICT in het onderwijs is vanaf dit schooljaar nog verder uitgebreid. We zijn er trots op dat we per heden in de complete midden– en bovenbouw gebruik maken van tablets bij tenminste de vakken rekenen, nieuwsbegrip en studievaardigheden.

Het werken met tablets biedt grote voordelen. U leest er meer over in de schoolgids (onder andere § 6.6).


Grenzeloos en Eigentijds

De afgelopen jaren hebben we veel tijd en aandacht gegeven aan het vernieuwen van ons reken– en taalonderwijs. Groepsplannen zijn herschreven, nieuwe methodes zijn ingevoerd. Met succes, want de onderwijsresultaten van De Ark zijn goed. En ouders, bestuur en inspectie zijn tevreden.
Dit jaar zullen we een vernieuwingsslag maken met de zaakvakken. Onze aardrijkskunde– en geschiedenismethodes zijn verouderd. Passend bij onze onderwijsvisie hebben we ervoor gekozen om dit jaar gebruik te maken van een nieuwe methode voor aardrijkskunde: Grenzeloos en een nieuwe methode voor geschiedenis: Eigentijds.
Beide methoden maken volop gebruik van het digibord en pc’s. Behalve een meer interactieve wijze van lesgeven bieden de methodes de mogelijkheid beter af te stemmen op de verschillende niveaugroepen die er zijn binnen een jaargroep.
Bent u benieuwd naar de methoden? U kunt er alles over lezen op internet:
Aardrijkskunde: www.grenzeloos.nl
Geschiedenis: www.eigentijds.nl


Ieder kind gezien

Op De Ark vinden we contact belangrijk. Echt contact, waarbij leerlingen zich gewaardeerd en gezien voelen. Dit jaar zullen we hier nog meer vorm aan geven;

Leerkrachten zullen ‘s ochtends tussen 8:20 en 8:30 uur bij hun lokaaldeur staan. Alle leerlingen krijgen van (en geven aan) de leerkracht een hand. We geloven dat dit korte moment een goede start van de dag is, waarbij ieder kind al vroeg op de dag een bewust contactmoment met de leerkracht heeft.

In groep 1/2 geldt dat de leerkracht zich in de buurt van de kring bevindt, waar het de leerlingen met hun ouders ontvangt.

De tijd aan het begin van de dag is in de eerste plaatst gericht op de kinderen. Wilt u iets doorgeven aan de leerkracht? Geeft u dan een briefje mee. Wilt u persoonlijk contact? Komt u dan na schooltijd even langs of maakt u een afspraak.

Zie ook § 5.4 in de schoolgids.

We zien uit naar een mooi schooljaar en hopen u te zien op de informatieavond van 1 september.

Een hartelijke groet,

Mede namens het team,

Benjamin J. Pel
directeur

School van de Week, is een programma gemaakt in samenwerking met Brede School Heemskerk en 251tv en leerlingen van een basisschool. In deze 5e aflevering van de serie zijn tien leerlingen van basisschool de Ark aan de beurt. Ze hebben zelf de onderwerpen bedacht en uitgewerkt.

De uitzending is te zien via:
http://bit.ly/ark251tv

Productie door: http://www.251tv.nl/

 

 

Op vrijdag 25 april doen we mee met de Koningsspelen 2014. U leest er meer over in de onlangs uitgedeelde brief en de info die u binnenkort ontvangt. Onderdeel van de Koningsspelen is de landelijke openingsdans. De kinderen kunnen deze ook thuis oefenen m.b.v. onderstaande twee filmpjes:

Lied:
https://www.youtube.com/watch?v=qpgYlGH2JbE

Dansinstructie:
http://vara.nl/media/310762