Beverwijk Rode Kruis ZiekenhuisHet BeterBoek 2-6 jaar en 6-12 jaar
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Bureau Méteau verzorgt een uitgave van Het BeterBoek voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een editie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject "Het BeterBoek" voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Rode Kruis Ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!

waandersVergeleken met vroeger zijn kinderen in hun gedrag weinig veranderd, meent leerkracht Wil Waanders. “Kinderen blijven in hoge mate zichzelf.  Ze zijn alleen opener en spontaner geworden en ze haken meer aan bij maatschappelijke ontwikkelingen”. Na 41 jaar basisonderwijs, neemt Waanders vrijdag 4 oktober afscheid.


Dan  bieden zijn collega’s van basisschool De Ark in Heemskerk hem een afscheidsreceptie aan en kan Waanders genieten van zijn pensioen.Hij is de laatste weken voorafgaand aan zijn naderend schoolafscheid vrijgesteld van klassikaal lesgeven. Hij houdt zich bezig met het bijwerken van kinderen die een leerachterstand hebben. “Door de jaren heen heb ik mij vooral tussen groep vijf en acht bewogen, dat zijn de midden- en bovenbouw. Ik vind ik het een uitdaging om leerlingen te interesseren voor een stuk werkelijkheid waarmee ze nog niet eerder kennis gemaakt hebben. Je zet voor kinderen de deur naar de wereld op een kier. Je mag hopen, dat ze óók door die deur heengaan.”
Basisschool De Ark aan de Elbestraat is ooit ontstaan door een fusie tussen de Colignyschool en de Spiegelschool. Wil Waanders blikt terug: “Op de toenmalige Colignyschool ben ik nog enige tijd adjunct-directeur geweest.“ Wat betreft de manier van lesgeven bespeurt hij zeker verschillen met vroeger. “Vooral ICT bepaalt nu de kleur van het onderwijs. Computers zijn niet meer weg te denken uit het leerproces en sinds kort hebben we zelfs tablets geïntroduceerd op school. Maar een leerkracht behoudt wel zijn verantwoordelijkheid. Een ander verschil met mijn begintijd is dat je vroeger een beetje koning in je eigen klas was. Vandaag de dag is er veel meer coöperatie, afstemming en overleg tussen de leerkrachten.”
Volgens Waanders biedt een school met een christelijke signatuur, zoals De Ark, zeker een meerwaarde. “Christelijk onderwijs ervaar ik wel degelijk als belangrijk omdat je kinderen een referentiekader meegeeft. De huidige maatschappij is sterk verzakelijkt. Het gaat om de slag van het marktaandeel. Een christelijke school prijst dingen aan die een goed fundament in de opvoeding geven.” Hij verduidelijkt: “Het gaat niet alleen om tellen maar ook om vertellen. Het gaat niet alleen om hebben maar ook om zijn. Wij geven door dat er meer is dan het hier en nu. Je maakt kinderen er zich van bewust dat er een wereld is, achter de horizon van hun concrete bestaan.”
Behalve de intrede van ICT op school, is er ook sprake van een toegenomen papierstroom. Waanders: “Er wordt veel aan papier toevertrouwd zoals diverse leerling- en schoolplannen. Door iedereen wordt dat ervaren als een belasting. De kroon op onze inspanningen is wel dat De Ark van een middelmatige school is opgeklommen tot een heel goede school. In de school is een zekere rust belangrijk: het naar buiten lopen is aan regels gebonden. Met de komst van informatie-flatscreens en het benaderen van ouders via pushberichten op hun smartphones zijn we bijvoorbeeld erg vooruitstrevend bezig. Verder werken we op deze school veel aan structuur en systematiek.  Deze verbeteringen hebben we mede te danken aan onze nieuwe collega-directeur die behalve een goede gids ook een uitstekend reisgenoot is op de weg naar onderwijsvernieuwing. Ik ben blij dat ik van  alle ontwikkelingen gedurende het laatste anderhalf jaar, deel heb mogen uitmaken.”
De leerkracht verheugt zich, ondanks zijn aanvankelijk wat gemende gevoelens, op het naderende pensioen. Grote plannen heeft Waanders nog niet gemaakt. “Mijn hobby’s zijn judo en fitness. Ik heb ook nog judoles op school gegeven. In de regio was dat toen uitzonderlijk. Ik vertrouw erop dat mijn vrije tijd zich vanzelf wel opvult. In ieder geval krijg ik meer ruimte voor sportieve activiteiten.”

waanders2


Bron:
Zondagochtendblad, Beverwijk-Heemskerk
Uitgave van Holland Combinatie

Tekst: Miriam Knopper

[Lees hier online]

cbDeArk kanjerlesfotoHeemskerk – Afgelopen maandag zaten de ouders van leerlingen op basisschool De Ark weer even in de klas. Niet voor zomaar een les, maar voor een speciale Kanjer Ouderles.

De school maakt al jaren gebruik van de Kanjertraining. Het doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en andere kinderen leert denken.  De Kanjertraining heeft een positieve invloed op het hele schoolklimaat. Kinderen krijgen handvatten voor verschillende sociale situaties. Ze leren hoe ze beter met elkaar en zichzelf om kunnen gaan. Afgelopen jaar werd er een ouderavond georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Kanjertrainingen. De Kanjer Ouderles was hierop een vervolg. Het doel? Ouders inzicht geven in en betrekken bij de Kanjertraining op De Ark.

Voorafgaand aan de Kanjerles was er een Koffie&Theema-ochtend voor de ouders, in het kader van de Kanjertraining. Tijdens deze ochtend kregen de ouders achtergrondinformatie over de Kanjertraining, de Kanjerles en wat Kanjergedrag is. Een grote groep ouders heeft de ochtend bezocht.

Na afloop van de les in de klas praatten een aantal ouders nog even na: “Het is leuk om de groepsdynamiek te ervaren.”  “Goed dat de school het voorkomen van pesten serieus neemt.” “Gesprekstechnieken, complimenten geven en ontvangen. Het komt allemaal op een speelse manier langs.” “Het is leuk om te zien hoe er in de les met de Kanjertraining wordt omgegaan.”

De directie van De Ark twitterde: “Ik denk dat ik de enige ben die vandaag zo trots is op mijn leerlingen, ouders en teamleden.” Met een knipoog naar de Kanjerles. Een geslaagde ochtend.

De Ark heeft per heden een nieuw postadres:

Postbus 40
1960 AA Heemskerk

Alle schriftelijke post (die niet op school afgegeven kan worden) mag u voortaan naar bovengenoemd postbusnummer sturen.

Donderdag 25 april zal in Bibliotheek IJmond Noord, vestiging Heemskerk, een expositie worden geopend van Het koningspaar in diverse kunststijlen. Op basisschool De Ark wordt gewerkt met topwerk leerlingen. Deze leerlingen zijn meer- of hoogbegaafd. In de klas krijgen ze uitleg en verwerking op hun eigen niveau. Naast dit werk kunnen ze meer uitdaging en verdieping aan. Daarom biedt De Ark Topwerk aan. De leerlingen werken met diverse verrijkingsmaterialen zoals de Pittige Plustorens en andere projecten op niveau. De afgelopen periode is gekozen voor een kunstproject in het kader van de troonswisseling.