Ouderinlog sCoolsuite

Ouders kunnen inloggen op sCoolsuite (o.m. voor het IOP) via http://www1.scoolsuite.world


Scholen op de kaart

Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u scholen voor voortgezet onderwijs vergelijken. Een handige website voor ouders van toekomstige brugklassers.