Het aanmelden van uw kind kan op elke leeftijd. Om uw kind aan te melden vult u het formulier hieronder in. Het formulier bestaat uit drie pagina’s. Op de laatste pagina van dit formulier wordt u gevraagd een foto of kopie van de zorgpas van uw kind te uploaden. Deze is nodig als bewijs van het BSN. Lukt uploaden niet? Neemt u de zorgpas dan mee naar school zodat wij een kopie kunnen maken.

Na ontvangst van uw aanmelding nemen wij contact met u op om de gegevens door te nemen. De ouders en de directie plaatsen hun handtekening en de inschrijving is definitef.

Wij heten u (dan) van harte welkom op De Ark!


Met het versturen van dit formulier verklaart u achter de visie en het beleid van de school te staan zoals deze omschreven is in de schoolgids. U kunt de schoolgids downloaden op onze website.

Eerst kennismaken?

Heeft u nog geen definitieve schoolkeuze gemaakt, en wilt u eerst kennismaken? Klikt u dan op 'Kennismaken'.

Formulier kind aanmelden

Pagina 1 of 3

 1. Gegevens van het kind
 2. Achternaam*
  Verplicht veld
 3. Voornamen
  Verplicht veld
 4. Roepnaam
  Verplicht veld
 5. Geslacht
  Verplicht veld
 6. Geboortedatum
  Verplicht veld
 7. Geboorteplaats /-land
  Verplicht veld
 8. Nationaliteit
  Verplicht veld
 9. Evt. tweede nationaliteit
  Ongeldige invoer
 10. Evt. datum in Nederland
  Ongeldige invoer
 11. BSN (sofinummer)
  Verplicht veld
 12. Gezindte
  Ongeldige invoer
 13. Telefoonnummer
  Verplicht veld
 14. Geheim nummer
  Invalid Input
 15. Straat + huisnummer
  Verplicht veld
 16. Postcode + Plaats
  Invalid Input
 17. E-mailadres*
  Verplicht veld
 18. Evt. naam vorige school
  Invalid Input
 19. Adres vorige school
  Invalid Input
 20. Groep vorige school
  Invalid Input
 21. Evt. naam peuterspeelzaal
  Invalid Input
 22. Evt. naam kinderdagverblijf
  Invalid Input
 23. VVE deelname?
  Ongeldige invoer
 24. Evt. naam
  Ongeldige invoer
 25. VVE-programma
  Ongeldige invoer
 1. Gegevens betreffende het gezin:
 2. Naam verzorger 1
  Verplicht veld
 3. Relatie tot kind
  Verplicht veld
 4. Geslacht
  Ongeldige invoer
 5. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 6. Geboorteplaats
  Ongeldige invoer
 7. Geboorteland
  Invalid Input
 8. Nationaliteit
  Invalid Input
 9. Burgerlijke staat
  Ongeldige invoer
 10. Opleiding
  Invalid Input
 11. Beroep
  Invalid Input
 12. E-mailadres
  Invalid Input
 13. Mobiele telefoon
  Invalid Input
 14. Werkzaam bij bedrijf
  Ongeldige invoer
 15. Telefoonnummer werk
  Invalid Input
 16. Adres (indien anders dan huisadres)
  Invalid Input
 17. Naam verzorger 2
  Verplicht veld
 18. Relatie tot kind
  Verplicht veld
 19. Geslacht
  Ongeldige invoer
 20. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 21. Geboorteplaats
  Ongeldige invoer
 22. Geboorteland
  Invalid Input
 23. Nationaliteit
  Invalid Input
 24. Burgerlijke staat
  Ongeldige invoer
 25. Opleiding
  Invalid Input
 26. Beroep
  Invalid Input
 27. E-mailadres
  Invalid Input
 28. Mobiele telefoon
  Invalid Input
 29. Werkzaam bij bedrijf
  Ongeldige invoer
 30. Telefoonnummer werk
  Invalid Input
 31. Adres (indien anders dan huisadres)
  Invalid Input
 1. Gezin
 2. Aantal kinderen in het gezin
  Ongeldige invoer
 3. Plaats van het kind in het gezin
  Ongeldige invoer
 4. Indien de ouders gescheiden zijn; bij wie ligt het ouderlijk gezag?
 5. Ouderlijk gezag
  Ongeldige invoer
 6. Noodnummer; (als beide verzorgers niet bereikbaar zijn?)
 7. Naam contactpersoon
  Invalid Input
 8. Relatie tot kind
  Invalid Input
 9. Telefoonnummer
  Invalid Input
 10. Huisarts
 11. Naam
  Ongeldige invoer
 12. Adres
  Ongeldige invoer
 13. Postcode
  Ongeldige invoer
 14. Plaats
  Ongeldige invoer
 15. Ziektekostenverzekering
 16. Naam maatschappij
  Ongeldige invoer
 17. Polisnummer
  Ongeldige invoer
 18. Evt. medicijnen
  Ongeldige invoer
 19. Welke
  Ongeldige invoer
 20. Evt. allergieën
  Ongeldige invoer
 21. Waarvoor?
  Ongeldige invoer
 22. Evt. producten die uw kind niet mag
  Ongeldige invoer
 23. Neemt u a.u.b. de zorgpas of het ID-bewijs van uw kind mee wanneer u naar school komt om het inschrijfformulier te ondertekenen, zodat wij het BSN kunnen controleren.
 24. Aanvullende informatie
  Invalid Input
 25. Beveiligingscode*
  Beveiligingscode
  VerversOngeldige invoer