Jaarlijks organiseren we, in samenwerking met ouders, diverse feesten en activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, etc.. Vanaf dit schooljaar bestaat de voorheen bekende 'ouderraad' niet meer. In plaats daarvan zijn er nu commissies van leerkrachten én ouders, die samen de activiteit ontwerpen. Alle ouders uit de diverse commissies samen, noemen we Activiteitencommissie (AC). De diverse commissieleden worden jaarlijks gekozen of herkozen. Anders dan de ouderraad kan de AC dus jaarlijks uit andere personen bestaan.

Uit alle ouders is één contactpersoon AC gekozen, die regelmatig met de directie overlegt over de stand van zaken met betrekking tot de ouderhulp. Mw. Masha Gelaudie vervult deze rol. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u meer weten over de achtergrond van de omvorming van Ouderraad naar Activiteitencommissie? Leest u dan de brief hierover via https://deark.link/19orac

De vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2019-2020
Wij vragen u jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. Wij gebruiken deze bijdrage voor alle leuke - en onmisbare - feesten en activiteiten op school, die niet door het rijk bekostigd worden: Sinterklaas, christelijke feestdagen, vieringen, sportdagen e.d. Ook vragen wij een bijdrage voor specifieke activiteiten die vaak gebonden zijn aan de groep waar uw kind(eren) in zit(ten), zoals excursies, schoolreisjes en het schoolkamp.
De ouderbijdragen dit jaar als volgt vastgesteld:
• Feesten/activiteiten: € 25,00
• Bijdrage pauzevervanging: € 50,00 (zie https://arkheemskerk.nl/ouders/tso-bso)
• Schoolreisje leerjaar 1 t/m 7: € 25,00*
• Schoolverlaterskamp en afscheidsalbum (leerjaar 8): € 90,00*

* Voor het schoolreisje en het kamp van de schoolverlaters geldt dat de bijdrage vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Deelname is afhankelijk van het betalen van de bijdrage. In de loop van het schooljaar kunt u nog andere kosten tegenkomen, zoals bijvoorbeeld voor de schoolfoto’s.

Wis Collect
Ook dit jaar worden de ouderbijdragen op een eenvoudige manier geïnd via het digitale systeem WIS Collect. Medio oktober ontvangen de ouders een mail van Fedra / WIS Collect. Via een link in de mail kunt u de bijdrage(n) rechtstreeks met iDEAL betalen. Soms komen de e-mail in reclame/spammappen terecht. Controleer u die ook?

Wilt u wel, maar kunt u niet betalen?
De gemeentes bieden ouders die leven van een minimuminkomen de mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten.

U kunt hierover meer informatie krijgen bij de directeur van De Ark, of kijken op internet via:
https://deark.link/tegemoetkomingheemskerk
https://deark.link/tegemoetkomingbeverwijk

 

 

 

voorleeswedstrijd De Arkkinderen De Ark