Pauzevervanging (PV) in verband met continurooster

De Ark heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven tijdens de lunchpauze. Zij eten op school en er is tijd om (buiten) te spelen. De naam van de opvang tussen de middag is veranderd van tussenschoolse opvang (TSO) in pauzevervanging (PV).
Onze leerkrachten hebben per dag recht op een half uur pauze. Tijdens de lunchpauze van de leerkrachten worden de kinderen daarom opgevangen door professionele pedagogisch medewerkers van Stichting Welschap. Zij eten met de kinderen en/of houden toezicht tijdens het (buiten)spelen. Ons schoolbestuur – Stichting Fedra – heeft bewust gekozen voor het werken met professionals. De medewerkers hebben een gerichte MBO opleiding gedaan, waardoor zij de kinderen op een goede manier kunnen begeleiden. Zij kunnen de verantwoordelijkheid voor een groep kinderen dragen en hebben een EHBO diploma.
De PV kost vanzelfsprekend geld. Het is in de wet vastgelegd dat wij u voor de PV alleen om een vrijwillige bijdrage mogen vragen. Dit doen wij met deze brief. De PV kost gemiddeld € 90,00 per leerling per jaar. Wij realiseren ons dat dit voor u een behoorlijke uitgave kan zijn. Ons schoolbestuur heeft daarom besloten de vrijwillige bijdrage PV voor ouders te maximeren op € 50,00 per kind per jaar. De kosten boven de € 50,00 neemt Fedra voor haar rekening.
Zonder uw bijdrage zal de school de PV uit eigen middelen moeten bekostigen. Dit betekent dat er minder geld overblijft voor het onderwijs. De totale kosten voor PV voor alle scholen van Fedra bedragen ruim € 250.000,00. Dit staat gelijk aan het salaris van vier leerkrachten. Uw bijdrage maakt dus zeker een verschil.

U kunt de vrijwillige bijdrage van € 50,00 overmaken op

IBAN NL96 RABO 0388048573, t.n.v. Stichting Fedra inz. cb De Ark,
o.v.v. PV 406038 en de naam en stamgroep van uw kind(eren).

Voor leerlingen die halverwege het schooljaar (januari tot eind mei) instromen is de bijdrage € 25,00

Naast de bijdrage voor de PV, wordt een bijdrage gevraagd van de ouderraad. U leest er meer over op de pagina van de Ouderraad (klik hier).

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO is in handen van Stichting Welschap, organisatie voor welzijn, cultuur en kinderopvang. Stichting Welschap is een professionele organisatie met ruime ervaring in kinderopvang. Ouders die gebruik wensen te maken van enige vorm van buitenschoolse opvang kunnen via school of via www.welschapkinderopvang.nl een informatiepakket ontvangen.

  • De voorschoolse opvang wordt georganiseerd in de Kameleon op het Lauraplein te Heemskerk. De kinderen worden vanaf de opvang naar school gebracht.
  • De naschoolse opvang vindt plaats op 't Tweespan. De kinderen worden op De Ark opgehaald en gaan samen naar 't Tweespan.
voorleeswedstrijd De Arkkinderen De Ark