De Ark is een kleinschalige basisschool op de grens van Heemskerk en Beverwijk. De Ark mag relatief klein in omvang zijn, maar heeft een grote onderwijsvisie.Sinds oktober 2016 werke we met een nieuw onderwijsmodel: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Scholen die werken volgens dit model worden ook wel Steve JobsScholen genoemd.

Steve JobsSchool De Ark.

Wat dit betekent voor het onderwijs en de organisatie leest u op deze website, in onze schoolkalender en in onze schoolgids.

De Ark heeft als doel kinderen te helpen díe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die ze
nodig hebben in hun latere leven. De maatschappij ontwikkelt in een snel tempo. Als onze kinderen van school komen, ziet de samenleving er anders uit dan nu. De Ark bereidt, samen met ouders, kinderen voor op deze toekomst. Dat houdt in dat ons onderwijs niet alleen gericht is op het opdoen van kennis en vaardigheden, maar vooral ook gericht is op de wegen naar deze kennis en vaardigheden. Creativiteit, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, innovatief
denken en kunnen samenwerken zijn eigenschappen die ontluiken op onze school.

Binnen het O4NT onderwijs werken we met persoonlijke leerplannen, waarbij ieder kind datgene leert waar hij/zij aan toe is. De leerlingen worden gegroepeerd rond een gezamenlijk leerdoel, thema of project. Hebben de leerlingen dan geen vaste groep meer? Zeker wel. De leerlingen worden ingedeeld in een stamgroep. In de stamgroep is o.a. plaats voor sociaal-emotionele ontwikkeling, verjaardagen, tutorlezen etc. Leerlingen in de kleutergroepen
blijven grotendeels in de eigen groep.

De Ark is een christelijke school. Wij besteden aandacht aan onze identiteit vanuit de methode ‘Tref’. Hoewel de school de christelijke signatuur heeft, ontvangen we alle leerlingen, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Iedereen is welkom!

De Ark is een Brede School. In samenwerking met Welschap Kinderopvang organiseren we pauzevervanging (overblijf) en buitenschoolse opvang. In samenwerking met onder andere Welschap Welzijn organiseren we buitenschoolse activiteiten.

voorleeswedstrijd De Arkkinderen De Ark