Panorama team 2015 small

Op De Ark werkt een professioneel, betrokken team. Het team bestaat uit 13 leerkrachten, een zorgcoördinator, een schoolassistente, een secretaresse en een directeur. Voor bewegingsonderwijs huren wij een vakleerkracht in via Sport Service Kennemerland. Daarnaast ontvangen we vaak stagiaires van het Nova College (ROC), het Horizon College (ROC) en PABO InHolland in Haarlem en Alkmaar.

Leerkrachten op De Ark hebben verschillende rollen. De leerkracht wordt coach van een stamgroep. De term coach geeft aan dat de leerkracht er niet alleen is om informatie over te dragen, maar ook om de leerlingen te begeleiden en te stimuleren in hun onderwijsproces. Samen met de ouders en de leerling wordt eens per 6 a 8 weken het individueel ontwikkelingsplan (IOP) geevalueerd en en er worden nieuwe doelen gesteld. De coach is het vaste aanspreekpunt voor de ouders.
Aan het begin van de dag (ca. 1,5 uur) tussen de middag (lunchpauze) en aan het eind van de dag zijn de leerlingen in hun stamgroep, bij hun coach.

Voor het geven van diverse workshops gaan de leerkrachten zich specialiseren in een of meerdere vakgebieden. Een deel van het team focust zich meer op rekenen, anderen focussen
zich meer op de talige vakken, of op de andere vakgebieden. Specialisten noemen we de coaches die zich meer verdiepen in en ontwikkelen op een bepaald vakgebied. Door zich te specialiseren, wordt de kwaliteit van de lessen (workshops) nog hoger. Daarnaast geldt heel simpel: als je het vak mag geven waar je de meeste passie voor hebt, heeft dat een positieve uitwerking op de leskwaliteit.

In de schoolgids en de schoolkalender leest u meer over stamgroepen, coaches en workshops.

Behalve het eigen personeel ziet u veel collega’s uit het werkveld op De Ark. Zo werken we intensief samen met OBD-Noordwest als het gaat om schoolontwikkeling en is er regelmatig overleg met externen rondom de zorg van kinderen. Verder komt u dagelijks medewerkers van Welschap tegen voor de pauzevervanging en de peuteropvang.