Peuteropvang

Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

De Ark werkt samen met Welschap Kinderopvang voor peuteropvang van 2 tot 4-jarigen. Op deze pagina leest u voor wie peuteropvang is, wanneer De Beestenboel open is, en hoe u in contact kunt komen met de medewerkers.

Voor wie is peuteropvang?

Peuteropvang is voor alle kinderen van 2 en 3 tot 4 jaar op 2 (of 3) ochtenden per week. Het aantal groepen is per locatie verschillend en bij een aantal locaties komen kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling een derde ochtend.

Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven. Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen op school.

Groepen, begeleiding en tijden

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Peuteropvang de Beestenboel

De Beestenboel is gevestigd in Steve JobsSchool De Ark en deelt de ingang en het buitenplein met kleuters van de school. Deze peuteropvang heeft 1 groep. Wij werken bij de Beestenboel met educatieve VVE programma Peuterplein/Kaleidoscoop, waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen.


Openingstijden

Maandag- en donderdagochtend van 8.45 tot 12.15 uur.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling komen ook op woensdagochtend van 8.45 tot 12.15 uur.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.welschapkinderopvang.nl.

Wilt u kennismaken met deze peuteropvang, dan kunt u een afspraak maken met de medewerkers. Telefoon: 0251 253563

 

fotopeuters