Bereikbaarheid

De coach/stamgroepleerkracht staat iedere ochtend bij de deur van de stamgroepruimte om de kinderen welkom te heten. U kunt van die gelegenheid gebruik maken om de coach op de hoogte te stellen van kleine actualiteiten die van belang kunnen zijn voor de schooldag. *
Wanneer u het personeel inhoudelijk wilt spreken, kunt u een afspraak maken voor ná schooltijd. Na schooltijd is een beter moment voor een gesprek, omdat de leerkracht dan niet de verantwoordelijkheid heeft over de leerlingen. Hierdoor kan een leerkracht rustiger aan het gesprek deelnemen en meer tijd voor u reserveren. Heeft u geen afspraak met de coach, maar wilt u haar wel na schooltijd bereiken, dan geldt in de regel dat het personeel tot minimaal een uur na schooltijd op school aanwezig is. Personeel is thuis niet bereikbaar voor ouders en kinderen. U kunt de school ’s ochtends vanaf ± 8:00 bereiken tot ’s middags ± 16:30 uur.

U bereikt onze leerkrachten het beste door te mailen naar het mailadres van betreffende stamgroep. De mail komt bij beide leerkrachten van de groep aan. U kunt mailen naar [kleur van de groep]@arkheemskerk.nl. Bijvoorbeeld wit@arkheemskerk.nl.

U kunt ook via e-mail contact opnemen met individuele teamleden. U mailt hiervoor naar Voornaam.Achternaam@fedra.nl.

Houdt u er rekening mee dat mails alleen tijdens werktijd worden gelezen.

Bereikbaarheid directie
Wanneer u wilt spreken met de directeur, dan kunt u hiervoor telefonisch of per e-mail (directie@arkheemskerk.nl) een afspraak maken.

Werkdagen:
maandag
dinsdag (ochtend afwezig i.v.m. directieberaad)
woensdag
donderdag 


Bereikbaarheid zorgcoördinator (intern begeleider)
Wanneer u wilt spreken met de zorgcoördinator van de school,  dan kunt u hiervoor telefonisch of per e-mail (zc@arkheemskerk.nl) een afspraak voor maken.

Werkdagen:
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag 

Bereikbaarheid schoolassistente
Onze schoolassistente, mw. Henriëtte Pieck, helpt u graag bij praktische vragen. Zij is dagelijks te vinden op het Stilteplein. U kunt haar ook mailen via Henriette.pieck@fedra.nl. 

Werkdagen:
maandag
dinsdag
woensdag (ochtend)
donderdag


Communicatietrapje
In een relatief kleine school zijn al onze personeelsleden, zowel leerkrachten als directie, gemakkelijk bereikbaar. We zijn hier blij mee. Het is laagdrempelig en we leren elkaar echt kennen. Toch bestaat de kans dat we, met name wanneer er frictie is, stappen in de communicatie overslaan. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, of wanneer u een vraag of zorg heeft over iets dat er in de groep is gebeurd, dan vragen wij u eerst contact op te nemen met de coach (stamgroep-leerkracht). Zij/hij weet het beste van de school hoe het met uw kind gaat en wat er in de groep gebeurt. Komt u er samen niet uit? Dan kan altijd gevraagd worden of een andere collega, de zorgcoördinator of directie aan wil schuiven bij het gesprek. Dit gaat uiteraard op afspraak.