Peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar

Kindcentrum De Ark biedt peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Op deze pagina leest u voor wie peuteropvang is, wanneer onze peutergroep open is, en hoe u in contact kunt komen met de medewerkers.

Voor wie is peuteropvang?
Peuteropvang is voor alle kinderen van 2 en 3 tot 4 jaar. Het aantal groepen is per locatie verschillend en bij een aantal locaties komen kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling een derde ochtend.

Ouders kunnen peuteropvang voor 2 ochtenden per week afnemen, eventueel in combinatie met dagopvang bij een van onze kinderdagverblijven. Voor kinderen die na de peuteropvang naar de basisschool gaan, kunnen wij een rol spelen bij het wennen op school.

Groepen, begeleiding en tijden
Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Twee gekwalificeerde pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen. De tijden sluiten aan bij de haal- en brengtijden en de vakanties van de school.

Peuteropvang op Kindcentrum De Ark
Onze peuteropvang (stamgroep Lila) deelt de ingang en het buitenplein met kleuters van de school. Deze peuteropvang heeft één groep.

We werken met educatieve VVE programma Peuterplein/Kaleidoscoop, waarin spelen centraal staat en aandacht is voor de (taal-) ontwikkeling van de kinderen.

Openingstijden
Maandag- en donderdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur.
Kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling (VVE) komen daarnaast ook op dinsdag en woensdagochtend van 8.15 tot 12.15 uur. Dus vier ochtenden in totaal.

Wilt u kennismaken met deze peuteropvang, dan kunt u een afspraak maken met de medewerkers. 
www.welschapkinderopvang.nl

De peuteropvang heeft een eigen, direct, telefoonnummer: 0251- 253563

Leidinggevende: Linda Niesten
LRK nummer: 198223559

Meer informatie vindt u op 
https://www.welschapkinderopvang.nl/opvangvormen/peuteropvang