Buitenschoolse opvang (BSO) en Pauzevervanging

Onze BSO biedt opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 14:30 tot 18:30 uur. In de verschillende hoeken in ons knusse gebouw kunnen kinderen vrij spelen, bouwen of lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de gymzaal en de bibliotheek op school. Met elkaar koken, een gezelschapspelletje doen of een activiteit bedenken voor in de speelzaal. De medewerkers en kinderen gaan op deze locatie voor ‘samen doen’.

Onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers organiseren samen de (lunch)pauzevervanging. Dezelfde pedagogisch medewerkers organiseren de BSO. Zo zien de leerlingen de hele week, de hele dag dezelfde gezichten.

Om van de BSO gebruik te maken sluiten ouders een opvangcontract af met Welschap Kinderopvang

Voor de pauzevervanging wordt een (vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids.