Het team van De Ark

Op De Ark werkt een professioneel, enthousiast en betrokken team. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een zorgcoördinator, een schoolassistente en een directeur.

Het team van De Ark
De rol van de het team op De Ark is anders dan op een doorsnee basisschool. Leerkrachten van De Ark zijn naast het geven van instructie, vooral ook coach en begeleider. Zij stimuleren leerlingen door ze uit te dagen en telkens het maximale uit zichzelf te halen. Ze letten goed op zaken die extra aandacht nodig hebben. Ze helpen moeilijkheden te overwinnen. Interesses en mogelijkheden van leerlingen staan hierbij steeds centraal. Wij verwachten van onze coaches dat zij beschikken over 21e eeuwse vaardigheden. Daarmee kunnen ze de ontwikkeling van onze leerlingen goed begeleiden. We verwachten van ons team dat ze zich voortdurend ontwikkelen, door teamscholing en individuele scholing. De namen van onze teamleden, de functies van het personeel en de stamgroepen waarvan de leerkrachten coach zijn, worden jaarlijks aan de ouders gecommuniceerd.

Studenten en LIO's
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft Fedra een overeenkomst afgesloten met Pabo Inholland Haarlem, die heeft geleid tot een intensieve samenwerking. Studenten uit alle leerjaren worden geplaatst op Fedra scholen.
Voor meer informatie kijkt u op Fedra - Bestuur > Fedra Academie > Opleiden in de school