Het team van De Ark

De rol van de het team op De Ark is anders dan op een doorsnee basisschool. Leerkrachten van De Ark zijn naast het geven van instructie, vooral ook coach en begeleider. Zij stimuleren leerlingen door ze uit te dagen en telkens het maximale uit zichzelf te halen.
Op De Ark werkt een professioneel, enthousiast en betrokken team. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een zorgcoördinator, een schoolassistente, een secretaresse en een directeur.

De leerkrachten zijn in de volgende Stamgroepen werkzaam:
Stamgroep Rood leerjaar 1/2: juf Lana (ma, di, woe) en juf Madelief (do, vrij)
Stamgroep Geel leerjaar 3/4: juf Geerke (ma, di, do) en juf Michelle (woe, vrij)
Stamgroep Groen leerjaar 5/6: juf Céline (ma, di, woe, do, vrij) en juf Kim (zij-instroom ma, di, woe, vrij)
Stamgroep Blauw leerjaar 7/8: juf Esther (ma, di) en juf Jenny (woe, do, vrij) 
Stamgroep Paars leerjaar 7/8: juf Kim (ma, di, woe, do) en juf Lana (vrij)

Onderwijsassistent: juf Nancy (ma, di, woe, do)
Lerarenondersteuner:  juf Angela (di, do, vrij) en juf Iris (ma, di, woe)
Schoolassistente: juf Henriëtte (ma, di, woe, do)
Secretaresse: Sandra Geldermans (ma)
Zorgcoördinator: Sonja Adelaar (di, woe, do, vrij)
Directie: Mireille Bank (ma, di, woe, do)

Studenten en LIO's
Wij voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft Fedra een overeenkomst afgesloten met Pabo Inholland Haarlem, die heeft geleid tot een intensieve samenwerking. Studenten uit alle leerjaren worden geplaatst op Fedra scholen.
Voor meer informatie kijkt u op Fedra - Bestuur > Fedra Academie > Opleiden in de school